Tagarchief: Wmo

Decentralisaties Jeugdhulp en Wmo verlopen volgens wethouder naar wens (‘geen onoverkomelijke hobbels’)

010 (Kopie)SLIEDRECHT – Gemeenten hebben sociale teams opgetuigd om de decentralisaties in het sociaal domein (Jeugdhulp en Wmo) per 1 januari 2015 in goede banen te leiden. Op verzoek van de CDA-fractie werd de voortgang van het Sociaal Team Sliedrecht (het zijn nog twee aparte teams, maar die worden samengevoegd) gisteravond besproken in de gemeenteraad. ,,We hebben hier een CIB (collegeinformatiebrief, red.) over ontvangen, maar daar haal ik weinig informatie uit. Het is geen reflectie van de eerste drie maanden”, aldus fractievoorzitter Ton Spek, die van wethouder Hanny Visser-Schlieker wilde weten wat inwoners hieraan hebben gehad en of ze tevreden is over de opstartfase. Lees verder Decentralisaties Jeugdhulp en Wmo verlopen volgens wethouder naar wens (‘geen onoverkomelijke hobbels’)

Sliedrechtse kerken willen een volwaardige plaats in lokale Wmo-adviesraad

014 (Kopie)SLIEDRECHT – De Sliedrechtse kerken zijn door middel van de Interkerkelijke Diaconale Commissie (IDC) vertegenwoordigd in de lokale Wmo-adviesraad. ,,Echter, deze vertegenwoordiging heeft geen stemrecht, alleen een adviserende rol. Omdat de IDC een aanzienlijk deel van de Sliedrechtse bevolking vertegenwoordigt, wil zij ook stemrecht krijgen.” Lees verder Sliedrechtse kerken willen een volwaardige plaats in lokale Wmo-adviesraad

Terugblik september: Dode man in parkje Middenveer en nieuw college presenteert grootse plannen

007 (Kopie)SLIEDRECHT – Donderdag breekt een nieuw jaar aan. Ook voor Sliedrecht Vandaag, dat in 2014 een hoopvolle start beleefde en ontdekte wat zij al wist, namelijk: dat er van alles gebeurt in Sliedrecht en dat veel inwoners daarvan dagelijks op de hoogte willen zijn en een uitgesproken mening hebben over lokaal nieuws. Bij het einde van een jaar hoort een terugblik. Tot en met woensdag wordt elke dag een lijst artikelen op de site geplaatst die een indruk geven van wat er in een maand is gebeurd. Ditmaal worden de gebeurtenissen in de maand september uitgelicht. Lees verder Terugblik september: Dode man in parkje Middenveer en nieuw college presenteert grootse plannen

Informatiebijeenkomst over veranderingen in de zorg

logo.www.sliedrecht.nl (Kopie)SLIEDRECHT – In De Reling wordt woensdag 10 december een informatiebijeenkomst gehouden voor iedereen die meer wil weten over de veranderingen in de zorg vanaf 2015. De medewerkers van het Sociaal Team Sliedrecht, Jeugdhulp en overige Wmo-zaken staan klaar om vragen over de Wmo, Jeugdhulp en de Participatiewet te beantwoorden.  De bijeenkomst duurt van 16.00 tot 19.00 uur.

‘We hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden’

Kwartiermakers staan aan het roer van sociale omkanteling Wmo en Jeugdhulp

008 (Kopie)SLIEDRECHT – ,,Hoewel er nog beren en hobbels op de weg liggen, ben ik er écht van overtuigd dat we er zowel in Sliedrecht als in Zuid-Holland Zuid per 1 januari 2015 klaar voor zijn.” Met deze krachtig uitgesproken zin sloot wethouder Hanny Visser-Schlieker dinsdagavond tijdens de oordeelsvormende raadsvergadering de beraadslagingen over de Verordening Jeugdhulp af. In september sprak ze al haar vertrouwen uit in de uitvoering van een andere decentralisatie. Lees verder ‘We hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden’

Wmo en jeugdzorg worden tijdelijk losgekoppeld in Sliedrecht

010 (Kopie)SLIEDRECHT – Het Sociaal Team Sliedrecht (STS), dat in het leven is geroepen om de decentralisaties Wmo en jeugdzorg in goede banen te leiden, wordt tijdelijk in tweeën gesplitst. Voor beide teams worden afzonderlijke kwartiermakers aangesteld. Lees verder Wmo en jeugdzorg worden tijdelijk losgekoppeld in Sliedrecht

‘Extra geldpotje voor huishoudelijke hulp kan je als gemeente niet laten liggen’

geld (Kopie)SLIEDRECHT – Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen in Den Haag is een motie aangenomen waardoor er voor gemeenten veertig miljoen euro extra beschikbaar komt voor huishoudelijke hulp. ,,Om hiervoor in aanmerking te komen, moet een gemeente vóór woensdag 15 oktober officieel een aanvraag indienen bij het ministerie van VWS”, aldus gemeenteraadslid Ria de Mul, die namens de fractie van de SGP-ChristenUnie in Sliedrecht wil weten of het college hiervan op de hoogte is en een aanvraag heeft ingediend. Lees verder ‘Extra geldpotje voor huishoudelijke hulp kan je als gemeente niet laten liggen’