Tagarchief: uitvoeringsprogramma

‘Op één dag alles te weten komen over wonen in Sliedrecht’

logo.www.sliedrecht.nl (Kopie)SLIEDRECHT – ,,Zaterdag 26 september bruist de Sliedrechtse woonboulevard van de activiteiten voor jong en oud tijdens de allereerste Woondag.” Dat meldt de gemeente in een vandaag verstuurd persbericht. ,,Tijdens de Woondag worden alle partijen die met het thema Wonen te maken hebben samengebracht, zoals projectontwikkelaars, woningcorporaties, makelaars en hypotheekverstrekkers. Zo kunnen starters op de woningmarkt, senioren, mensen met verhuisplannen, maar ook andere geïnteresseerden op één dag alles te weten komen over wonen in Sliedrecht. Daarnaast worden voor iedereen leuke activiteiten gehouden, zoals muziek, attracties voor kinderen en het uitdelen van gratis friet. Ook maken bezoekers kans op waardecheques die besteed kunnen worden bij een geselecteerd aantal winkels op Woonboulevard Sliedrecht. Er wordt een route uitgezet langs verschillende themapleinen, zoals duurzaamheid, veiligheid, binnenhuisarchitectuur, starters, doorstromers en senioren.” Verder lezen

Gemeentebestuur stelt duurzaamheidsplannen vast

‘Het belang van een duurzamer Sliedrecht beter voor het voetlicht brengen en het goede voorbeeld geven’

logo.www.sliedrecht.nl (Kopie)SLIEDRECHT – ‘De gemeente Sliedrecht zet de komende jaren verder in op duurzaamheid in het dorp en geeft daarin het voorbeeld door gebouwen, openbare verlichting, wagenpark en andere materialen te verduurzamen.’ Dat is te lezen in het persbericht dat vanmorgen is gemaild. ,,Verder ligt de rol van de gemeente vooral in het stimuleren, faciliteren en ondersteunen van inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties.” De duurzaamheidsplannen staan in de duurzaamheidsagenda tot 2018 die het gemeentebestuur afgelopen week heeft vastgesteld en die als ingekomen stuk op de agenda staat van de oordeelsvormende gemeenteraadsvergadering op dinsdagavond 28 april. Verder lezen

Voldoende woningen in Sliedrecht, zo blijkt uit onderzoek, voor toekomstige zorgvragers

De komende vijftien jaar wordt lokaal een sterke vergrijzing verwacht; met name een groeiend aantal 85-plussers

logo.www.sliedrecht.nl (Kopie)SLIEDRECHT – ,,In Sliedrecht zijn voldoende woningen om in de toekomst plaats te bieden aan inwoners die thuis verzorging nodig hebben.” Dat blijkt, zo laat de gemeente in een persbericht weten, uit de gebiedsscan ‘Langer zelfstandig thuiswonen’ die is uitgevoerd in alle Drechtstedengemeenten. ,,Nu mensen met een lichtere zorgvraag niet langer recht hebben op een plaats in een verzorgingshuis moeten er voldoende woningen beschikbaar zijn om hen thuis te verzorgen met thuiszorg en hulp van mantelzorgers en vrijwilligers. Om deze woningen aan te laten sluiten bij de wensen en zorgvraag van de toekomstige oudere zijn er nog wel aanpassingen nodig.” ,,Hierover gaan we in overleg met Tablis Wonen, die het merendeel van de woningen in Sliedrecht verhuurt”, aldus wethouder Len van Rekom. Verder lezen

‘Drechtsteden Werkt!’ moet nieuwe banen, stage- en participatieplaatsen en meer techniekstudenten opleveren

Dordts arbeidsmarktbeleid wordt regionaal voortgezet

Drechtsteden (Kopie)REGIO – Vierhonderd nieuwe arbeidsplaatsen, tien procent meer studenten techniek, duizend extra werk- en stageplaatsen voor jongeren, achthonderd tot elfhonderd participatieplaatsen per jaar en minimaal vier miljoen euro aan nieuwe financiering over de periode 2015-2018. Dit zijn de doelstellingen uit het Regionaal Uitvoeringsprogramma Arbeidsmarkt 2015-2018 waarmee de zes gemeenten in de Drechtsteden (waaronder Sliedrecht) samen met het onderwijs en werkgevers de regionale arbeidsmarkt willen versterken. Donderdag 5 maart heeft het Drechtstedenbestuur ingestemd met dit programma, zo is te lezen in een actueel persbericht. Verder lezen

‘Sliedrecht moet niet achteraan lopen in communicatie inwoners met gemeente’

SGP-ChristenUnie dient een motie in en denkt dat een aantal zaken eenvoudig kan worden gerealiseerd tegen weinig kosten

123 (Kopie)SLIEDRECHT – Naar aanleiding van een aangenomen motie gaat het gemeentebestuur inventariseren wat kan worden bewerkstelligd (en op welke termijn) om inwoners op een meer interactieve wijze te laten communiceren met de gemeente. Als dit in kaart is gebracht hoopt de SGP-ChristenUnie, de indiener van de motie, dat een aantal zaken zo spoedig mogelijk wordt gerealiseerd. Verder lezen

Gemeentebestuur vergadert één keer per maand bij lokale ondernemer

college (Kopie)SLIEDRECHT – Eén van de doelstellingen van het vorig jaar geformeerde college van Burgemeester en Wethouders is om zichtbaar te zijn. Dit vloeit voort uit het uitvoeringsprogramma dat direct na het zomerreces werd gepresenteerd. Dat zichtbaar zijn wil het gemeentebestuur onder meer tot stand brengen door één keer per maand bij een bedrijf in het dorp te vergaderen.  ,,Een mooie manier om het nuttige (de collegevergadering) met het aangename (het kennismaken met een bedrijf of organisatie) te verenigen.” Verder lezen

Terugblik oktober: Verkeersinfarct dankzij dijkafsluiting en realisatie nieuwe sporthal stap dichterbij

072 (Kopie)SLIEDRECHT – Donderdag breekt een nieuw jaar aan. Ook voor Sliedrecht Vandaag, dat in 2014 een hoopvolle start beleefde en ontdekte wat zij al wist, namelijk: dat er van alles gebeurt in Sliedrecht en dat veel inwoners daarvan dagelijks op de hoogte willen zijn en een uitgesproken mening hebben over lokaal nieuws. Bij het einde van een jaar hoort een terugblik. Tot en met donderdag 1 januari wordt elke dag een lijst artikelen op de site geplaatst die een indruk geven van wat er in een maand is gebeurd. Ditmaal worden de gebeurtenissen in oktober uitgelicht. Verder lezen