Tagarchief: raadsvergadering

College en winkeliers willen een impuls geven aan de Kerkbuurt

‘Aantrekkelijker winkelaanbod, deels toegankelijk voor auto’s, meer horeca, verfraaien leegstaande panden, bankjes, een weekmarkt en een rolbaan of roltrap’

092 (Kopie)SLIEDRECHT – ‘College komt met eerste plannen voor de Kerkbuurt.’ Deze kop staat boven een persbericht dat de gemeente Sliedrecht gisteravond heeft verstuurd. Tijdens de beeldvormende raadsvergadering die gisteravond plaatsvond presenteerde wethouder Len van Rekom de eerste plannen voor een impuls aan de Kerkbuurt. ,,Hij nam de gemeenteraad mee door het plan van aanpak waar de afgelopen maanden, samen met de winkeliers, hard aan is gewerkt. Inkrimping en verandering van het winkelbestand, meer horeca, betere autotoegankelijkheid, fietsen toestaan, meer gezelligheid en levendigheid, het verfraaien van leegstaande panden, een gedeeltelijke overkapping, een rolbaan/roltrap en de mogelijke komst van een weekmarkt kwamen aan de orde.”Aldus de gemeente. Verder lezen

Buurttoezicht Sliedrecht-West houdt een oogje in het zeil bij gisteren geopende natuurspeeltuin

016 (Kopie)SLIEDRECHT – De gemeente heeft de contacten met het jongerenwerk en de wijkagent geïntensiveerd wat betreft de natuurspeeltuin aan de Prickwaert die gisteren is geopend. De reden is dat er de afgelopen weken sprake is geweest van vandalisme in de vorm van uit de grond getrokken planten alsmede zwerfvuil en graffiti (zie ‘Gerelateerde berichten’) . Een buurtbewoner vertelde tegenover AD De Dordtenaar (het artikel is dinsdag gepubliceerd) dat een groepje jongeren dat zich ophield in de natuurspeeltuin stenen en stokken naar hem en zijn dochtertje heeft gegooid toen hij hen terechtwees. Naar aanleiding hiervan en eerdere signalen heeft de CDA-fractie schriftelijke vragen gesteld. Die werden dinsdagavond aan het begin van de raadsvergadering al beantwoord door de burgemeester, die daarmee, met de opening in het vooruitzicht, een signaal wilde afgeven. ,,Ze moeten hier met hun tengels van af blijven”, zei  van Hemmen op krachtige toon nadat hij eerder had aangegeven dat de gemeente contact heeft gehad met de wijkagent en het jongerenwerk en van eerstgenoemde te horen heeft gekregen dat de buurttoezichthouders in Sliedrecht-West, die ‘s avonds hun ronde maken, het terrein dagelijks zullen bezoeken. Hij noemde het belangrijk dat buurtbewoners blijven melden. ,,Of we gezien de eerdere signalen laks hebben gehandeld? Nee, dat hebben we niet”, reageerde hij op een vraag van het CDA. ,,Het terrein was afgesloten. Vernielingen kunnen helaas plaatsvinden in de openbare ruimte.” Verder lezen

Decentralisaties Jeugdhulp en Wmo verlopen volgens wethouder naar wens (‘geen onoverkomelijke hobbels’)

010 (Kopie)SLIEDRECHT – Gemeenten hebben sociale teams opgetuigd om de decentralisaties in het sociaal domein (Jeugdhulp en Wmo) per 1 januari 2015 in goede banen te leiden. Op verzoek van de CDA-fractie werd de voortgang van het Sociaal Team Sliedrecht (het zijn nog twee aparte teams, maar die worden samengevoegd) gisteravond besproken in de gemeenteraad. ,,We hebben hier een CIB (collegeinformatiebrief, red.) over ontvangen, maar daar haal ik weinig informatie uit. Het is geen reflectie van de eerste drie maanden”, aldus fractievoorzitter Ton Spek, die van wethouder Hanny Visser-Schlieker wilde weten wat inwoners hieraan hebben gehad en of ze tevreden is over de opstartfase. Verder lezen

Motie om betwiste en onderzochte ouderbijdrage op te schorten bijna unaniem aangenomen

123 (Kopie)SLIEDRECHT – De aangekondigde motie van PRO Sliedrecht (zie ‘Gerelateerde berichten’) om de ouderbijdrage op te schorten die ouders van kinderen met psychiatrische problemen moeten betalen voor de behandeling van hun kinderen, is dinsdagavond tijdens de raadsvergadering aangenomen. Alleen de VVD stemde tegen. Fractievoorzitter Alexander Kieft zei dat tot het onderzoeksresultaat bekend is de wet dient te worden gerespecteerd. Hij doelde op het landelijk onderzoek naar de effecten van de ouderbijdrage Jeugdzorg GGZ dat momenteel in opdracht van staatssecretaris Van Rijn wordt uitgevoerd en waarvan de rapportage uiterlijk 1 juli afgerond dient te zijn.

PRO Sliedrecht vindt dat de ouderbijdrage opgeschort moet worden tot uit het onderzoek is gebleken wat de effecten zijn. Met uitzondering van de VVD waren de andere fracties het daarmee eens. Dat een meerderheid zou instemmen, was al duidelijk. Wim Blanken van PRO Sliedrecht gaf aan dat de motie tot stand is gekomen in samenwerking met het CDA en de SGP-ChristenUnie. Hij bracht ook naar voren dat dankzij het foutje dat de gemeente Zwijndrecht heeft ontdekt aangaande de mandatering (zie ook ‘Gerelateerde berichten’) de motie wellicht gemakkelijker kan worden uitgevoerd. Naast opschorting wordt het college opgedragen de ouderbijdrage niet te zijner tijd met terugwerkende kracht alsnog te innen. Mocht de situatie na besluitvorming van het kabinet ongewijzigd blijven dan dient het gemeentebestuur samen met de raad proactief te zoeken naar een ‘rechtmatige’ oplossing voor inwoners van Sliedrecht die door deze regeling worden geraakt.

CDA-fractie: ‘Maak het fietspad bij het spoorwegviaduct weer fietsveilig’

fietspad2 (Kopie)SLIEDRECHT – ,,Het fietspad bij het spoorwegviaduct richting het Stationsplein is levensgevaarlijk. Tegels zijn verzakt, steken uit en liggen over grote afstand centimeters uit elkaar”, aldus CDA-burgerraadslid Joop de Vries, die het slechte wegdek aan de kaak stelt tijdens de eerstvolgende gemeenteraadsvergadering op dinsdag 28 april. De christendemocraten kondigen aan vragen te zullen stellen over de kosten van de herstelwerkzaamheden. De Vries: ,,We vinden dat met spoed het noodzakelijke onderhoud moet worden gedaan om het fietspad weer verkeersveilig te maken.” Hij geeft aan dat het bekend is dat er al lange tijd door de gemeente met ProRail wordt gesproken over een totaal herstelplan van het viaduct en de kosten daarvan. ,,Maar een einddatum is nog lang niet in zicht. In de tussentijd ligt met name het fietspad er zeer slecht bij. Het is voor fietsers een manoeuvreren tussen de slecht liggende tegels met daarbij  de kans onderuit te gaan. Volgens onze fractie is het van belang dat het noodzakelijke herstel direct wordt verricht waardoor het fietspad weer fietsveilig is voor jong en oud. Een bord met daarop de tekst ‘Pas op: Slecht wegdek’ is niet de oplossing voor deze verkeersonveilige situatie. Bovendien is het geen reclameplaatje als je als fietser ‘Mooi Sliedrecht’ binnen komt rijden.”

fietspad1 (Kopie)

PRO Sliedrecht wil dat college onderzochte ouderbijdrage opschort en dient vanavond een motie in

logoprosliedrecht (Kopie)SLIEDRECHT – De fractie van PRO Sliedrecht dient vanavond tijdens de besluitvormende raadsvergadering een motie in waarin het gemeentebestuur wordt opgedragen de ouderbijdrage op te schorten die ouders van kinderen met psychiatrische problemen moeten betalen voor de behandeling van hun kinderen.

In de motie wordt verwezen naar het landelijk onderzoek dat in opdracht van staatssecretaris Van Rijn wordt uitgevoerd naar de effecten van de ouderbijdrage Jeugdzorg GGZ. Dit onderzoek moet leiden tot een rapportage die uiterlijk op 1 juli afgerond moet zijn. PRO Sliedrecht vindt dat de ouderbijdrage opgeschort moet worden tot uit het onderzoek is gebleken wat de effecten zijn. Ook wordt het college opgedragen de ouderbijdrage niet te zijner tijd met terugwerkende kracht alsnog te innen. Mocht de situatie na besluitvorming van het kabinet ongewijzigd blijven dan dient B&W volgens de partij samen met de raad proactief te zoeken naar een ‘rechtmatige’ oplossing voor inwoners van Sliedrecht die door deze regeling worden geraakt. PRO Sliedrecht is van mening dat het onwenselijk is dat jeugdigen om financiële redenen de noodzakelijke psychische zorg ontberen. ,,Het ontberen van noodzakelijke psychiatrische zorg kan leiden tot grotere gezondheidsrisico’s waardoor in de toekomst wellicht grotere financiële risico’s voor de gemeente ontstaan omdat in een latere fase wellicht duurdere vormen van Jeugdzorg nodig zijn om in te grijpen”, zo is te lezen in de motie, die vorige week al werd aangekondigd. Ook de SGP-ChristenUnie en het CDA hebben vragen gesteld over dit onderwerp. Zwijndrecht heeft eind vorige week besloten de ouderbijdrage per direct te schrappen (zie ‘Gerelateerde berichten’), daarmee de weg openend voor andere gemeenten die deel uitmaken van de Gemeenschappelijke Regeling Zuid-Holland Zuid, waaronder Sliedrecht.

 

Zorgen in gemeenteraad over ‘wildgroei’ verkeersborden en veiligheid kwetsbare inwoners

123 (Kopie)SLIEDRECHT – Sliedrecht begint volgens Alexander Kieft een beetje op ganzenbord te lijken. Dat zei hij dinsdagavond toen tijdens de oordeelsvormende gemeenteraadsvergadering (Kieft zit de VVD-fractie voor) de  routering gevaarlijke stoffen aan de orde kwam. ,,Wij maken ons zorgen over de borden die de route aangeven. Door de wildgroei aan verkeersborden wordt het straatbeeld er niet mooier op. Ik daag het college uit hierover na te denken.” Hij zei wel blij te zijn dat het gemeentebestuur het lek gaat dichten. ,,Ik verbaas me over het feit dat Sliedrecht altijd een witte vlek is geweest in de regio (CDA-burgerraadslid Joop de Vries haalde dit ook al aan, red.) en dat daar in het verleden zo lichtzinnig mee om is gegaan.” Hij vroeg de wethouder nog wel voor de zekerheid of er inderdaad nog geen routering is.

Verder lezen