Tagarchief: onderzoek

College en winkeliers willen een impuls geven aan de Kerkbuurt

‘Aantrekkelijker winkelaanbod, deels toegankelijk voor auto’s, meer horeca, verfraaien leegstaande panden, bankjes, een weekmarkt en een rolbaan of roltrap’

092 (Kopie)SLIEDRECHT – ‘College komt met eerste plannen voor de Kerkbuurt.’ Deze kop staat boven een persbericht dat de gemeente Sliedrecht gisteravond heeft verstuurd. Tijdens de beeldvormende raadsvergadering die gisteravond plaatsvond presenteerde wethouder Len van Rekom de eerste plannen voor een impuls aan de Kerkbuurt. ,,Hij nam de gemeenteraad mee door het plan van aanpak waar de afgelopen maanden, samen met de winkeliers, hard aan is gewerkt. Inkrimping en verandering van het winkelbestand, meer horeca, betere autotoegankelijkheid, fietsen toestaan, meer gezelligheid en levendigheid, het verfraaien van leegstaande panden, een gedeeltelijke overkapping, een rolbaan/roltrap en de mogelijke komst van een weekmarkt kwamen aan de orde.”Aldus de gemeente. Verder lezen

Update: volgende week spoedreparaties aan ‘fietspad dat steeds slechter en onveiliger wordt’

fietspad1 (Kopie)SLIEDRECHT – ,,Het fietspad bij het spoorwegviaduct richting het Stationsplein is levensgevaarlijk. Tegels zijn verzakt, steken uit en liggen over grote afstand centimeters uit elkaar”, aldus CDA-burgerraadslid Joop de Vries, die een week geleden aankondigde dat hij het slechte wegdek aan de kaak zou stellen tijdens de gemeenteraadsvergadering op 28 april. Hij kreeg dinsdagavond, om met zijn eigen woorden te spreken, een bemoedigend antwoord van wethouder Hanny Visser-Schlieker. Laatstgenoemde liet weten dat de gemeente afgelopen maand voor het eerst om de tafel is gegaan met ProRail en dat er tijdens de onderhandelingen al tijdelijke onderhoudswerkzaamheden zullen worden verricht.

Spoedreparaties

Vandaag kregen de gemeenteraadsleden bericht van het college dat de gevaarlijke situatie op het fietspad (‘dat steeds slechter en onveiliger wordt’) door middel van spoedreparaties tijdelijk wordt opgelost. De werkzaamheden starten begin volgende week en duren ongeveer een week. In het bericht staat ook dat de afgelopen jaren diverse keren herstelwerkzaamheden zijn uitgevoerd aan het fietspad en het wegdek in de Sportlaan. ,,De gemeente heeft samen met ProRail een onderzoek gestart naar de oorzaak van de verzakking.”

‘Toekomstige dijkversterking combineren met gebiedsontwikkeling’

Net gestart MIRT-onderzoek moet duidelijk maken waar in de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden ‘slimme verbindingen’ mogelijk zijn

031 (Kopie)REGIO – ‘Om de waterveiligheid in de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden ook in de toekomst te garanderen, is het noodzakelijk op termijn de dijken te versterken. Dijkversterking heeft effect op de woon-, werk- en leefomgeving en is niet eenvoudig. Het is belangrijk te zoeken naar slimme combinaties van dijkversterkingen met ruimtelijke en economische ontwikkelingen.’ Zo luidde woensdagmiddag samengevat de boodschap in het Alblasserdamse zalencentrum Landvast waar het startsein werd gegeven voor een zogenoemd MIRT-onderzoek. Verder lezen

‘Onderzoek naar bootjeshelling en zwaaihaak bij gemeentekantoor is in volle gang’

031 (Kopie)SLIEDRECHT – Het college van Burgemeester en Wethouders presenteerde begin september het uitvoeringsprogrammma voor de periode 2014-2018. Tijdens de persbijeenkomst werd de realisatie van een bootjeshelling/zwaaihaak aan de havenkant van het gemeentekantoor aangehaald als een goed voorbeeld van de voortvarende aanpak die het gemeentebestuur voor ogen heeft. ,,Vóor de zomer van 2015 moet deze voorziening zijn gerealiseerd”, zei wethouder Hanny Visser-Schlieker, die naar voren bracht dat de gemeenteraad al vele jaren de wens koestert een bootjeshelling te realiseren langs de rivier. ,,Hier zijn in het verleden twee moties over aangenomen. Toch is er niets van de grond gekomen. Omdat er op korte termijn niets kan, hebben we dit als alternatief bedacht. Om Sliedrechters die graag op het water recreëren toch tegemoet te komen.” Ze sprak over een semi-permanente oplossing. ,,Bij een toekomstige dijkverzwaring zou ruimte kunnen ontstaan voor een bootjeshelling. Dan praat je echter over 2030 en verder. Zo lang willen we niet wachten.”

,,Waar blijft de bootjeshelling nou?”, twitterde PvdA-burgerraadslid Jeyantha Kathiravelu gisteravond. Sliedrecht Vandaag deed navraag bij de gemeente en kreeg te horen dat in het uitvoeringsprogramma staat vermeld dat in het tweede kwartaal van 2015 onderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheden van een zwaaihaak. ,,We zitten op schema”, vertelt gemeentevoorlichter Rico den Boer. ,,Het onderzoek is op dit moment in volle gang. Er wordt gekeken naar verschillende vormen (zwaaihaak, bootjeshelling), kosten en eventuele procedures die doorlopen moeten worden. Op korte termijn is dit onderzoek afgerond waarna een planning kan worden gemaakt. Dan zal duidelijk worden wanneer het aangelegd kan worden.”

 

Zwijndrecht opent de weg voor Sliedrecht om ook betwiste ouderbijdrage te schrappen

123 (Kopie)SLIEDRECHT – ‘Laat de sneeuwbal maar rollen!’ Deze reactie verscheen vanmorgen bij een Twitterbericht van CDA Zwijndrecht, die een actueel bericht in AD De Dordtenaar onder de aandacht bracht. In dit bericht staat vermeld dat de gemeente Zwijndrecht heeft besloten per direct de ouderbijdrage te schrappen die ouders van kinderen met psychiatrische problemen moeten betalen voor de behandeling van hun kinderen. Dat ook Ton Spek, de fractievoorzitter van CDA Sliedrecht, het nieuws twitterde, was niet verwonderlijk. Tijdens de oordeelsvormende raadsvergadering van afgelopen dinsdag noemde hij de ouderbijdrage drempelverhogend en onrechtvaardig omdat voor de behandeling van lichamelijke klachten geen ouderbijdrage wordt gevraagd. Spek vroeg wethouder Hanny Visser-Schlieker in beeld te brengen of er in Sliedrecht voorbeelden zijn van ouders die vanwege de eigen bijdrage die ze moeten betalen geen psychiatrische hulp zoeken voor hun kind. ,,Als dat zo is, zou ik dat vreselijk vinden.”

Motie

De SGP-ChristenUnie heeft schriftelijke vragen gesteld en PRO Sliedrecht agendeerde het onderwerp. Wim Blanken van laatstgenoemde partij zei dinsdagavond dat zijn fractie een motie voorbereidt. De wethouder ervaarde dit als een steun in de rug. Binnen het algemeen bestuur van de Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid, waarin zeventien wethouders vertegenwoordigd zijn, heeft ze Nee gezegd tegen de ouderbijdrage, die, zo liet Visser-Schlieker tevens weten, in de Tweede Kamer onder de loep wordt genomen. Staatssecretaris Van Rijn onderzoekt de betaalbaarheid. In afwachting daarvan hebben veel gemeenten, zo was een week geleden al te lezen in het Algemeen Dagblad, besloten de ouderbijdrage op te schorten. De Dienst Gezondheid & Jeugd besloot de bijdrage wel te innen. De Zwijndrechtse gemeenteraad had haar college eerder opgeroepen de bijdrage voorlopig niet in rekening te brengen, maar zij diende zich neer te leggen bij het algemene besluit. Omdat de gemeente Zwijndrecht, zo bericht het AD vandaag, heeft ontdekt dat dankzij een foutje niet het bestuur van de dienst, maar de gemeenten zelf bevoegd zijn hierover te besluiten (wat niet de bedoeling was) is besloten de ouderbijdrage te schrappen. Voor Sliedrecht lijkt de weg open te liggen om dit voorbeeld te volgen. Verder lezen

Twee slaapkamers vol met wietplanten in flatwoning Havikstraat

Archieffoto.
Archieffoto.

SLIEDRECHT – De politie heeft vanmiddag een wietplantage ontruimd in een flatwoning aan de Havikstraat. Twee slaapkamers stonden vol met hennepplanten. In totaal ging het om ongeveer tweehonderd plantjes, die bijna uitgegroeid waren en vermoedelijk volgende week geknipt konden worden. Mogelijk is er al een keer een oogst geweest. De politie inspecteerde de woning naar aanleiding van klachten van flatbewoners, eigen onderzoek en gegevens van Stedin. Op het moment dat de wietplanten werden aangetroffen, was er niemand in de woning.

‘College doet iets, maar zegt niet wat het is’

Kritiek van voorzitter winkeliersvereniging Burgemeester Winklerplein op ‘gemakkelijk en eenzijdig voorstel’ over evenementenbeleid

009 (Kopie)SLIEDRECHT – Paul van Bakel, die de winkeliersvereniging van het Burgemeester Winklerplein voorzit, vindt het evenementenbeleid dat het college voorstelt aan de gemeenteraad en dat dinsdagavond 10 maart wordt besproken in de raad, eenzijdig en gemakkelijk. Dat laat hij desgevraagd weten aan Sliedrecht Vandaag, die zijn mening polste aangezien Van Bakel in november tijdens de ‘kermisbijeenkomst’ naar voren bracht dat de gemeente eerst beleid moet maken alvorens een besluit wordt genomen of de kermis wel of niet terugkeert op het Winklerplein.  Verder lezen