Tagarchief: kerken

Fietsen van kerk naar kerk …

alseenlopendvuurtje2 (Kopie)REGIO – De Gereformeerde Kerk aan de Middeldiepstraat neemt zaterdag 23 mei deel aan ‘Als een lopend vuurtje’, een jaarlijkse fietstocht van kerk naar kerk in een gebied dat zich uitstrekt van Sliedrecht tot Zaltbommel (in oostelijke richting) en van Noordeloos tot Raamsdonksveer (in zuidelijke richting). Dit jaar openen 34 kerken hun deuren. Er kan worden gestart vanaf elke deelnemende kerk (zie www.lopendvuurtje.info). Deelnemers kunnen kiezen uit vier afstanden, te weten: 25, 40, 60 en 100 kilometer. Het inschrijfgeld bedraagt 3 euro per volwassene en 2 euro per kind. Een gezin betaalt 8 euro.

Op de dag van de fietstocht zijn de deelnemende kerken van 09.30 tot 17.00 uur uur geopend. Het geld dat zij ophalen is bestemd voor Stichting de Schaapspoort in Gârbova (Roemenië) die hulp biedt aan zigeuners.

alseenlopendvuurtje (Kopie)

Inzamelaars oud papier zijn binnenkort in heel Sliedrecht te zien

oudpapier (Kopie)SLIEDRECHT – Afgelopen zaterdag zijn de vrijwilligers die samen met de gemeente oud papier inzamelen in het zonnetje gezet door wethouder Hanny Visser-Schlieker. De inzameling in samenwerking met kerken en verenigingen gebeurt al 25 jaar in Sliedrecht. Daarvoor werd het oud papier en karton los ingezameld.

Per jaar wordt circa een miljoen kilo oud papier ingezameld. De gemeente wil de vrijwilligers (ook degenen die er niet bij waren) hartelijk bedanken voor deze inspanningen. Er is zaterdag een foto gemaakt van de aanwezige vrijwilligers die binnenkort groot op de vuilniswagens wordt afgebeeld. Verder lezen

‘Wetgeving schrijft op dit vlak geen vrijstelling voor kerken voor’

PvdA-fractie legt ‘confessioneel’ amendement over rioolheffing aan de VNG voor en stelt schriftelijke vragen aan portefeuillehouder

logoPvdA (Kopie)SLIEDRECHT – Vergeefs probeerde PvdA-raadslid Jennifer Lanser, die veel kennis van zaken heeft op juridisch gebied, op 9 december vorig jaar de confessionele partijen in de Sliedrechtse gemeenteraad ervan te overtuigen dat het in stand houden van een vrijstelling voor kerken wat betreft het betalen van rioolheffing de deur openzet voor elke belastingplichtige om een bezwarenprocedure aanhangig te maken. Hoewel het amendement door wethouder Hans Tanis werd ontraden, brachten de fracties van het CDA en de SGP-ChristenUnie het amendement toch in stemming. Omdat zij tezamen een nipte meerderheid vormen van tien om negen werd het amendement aangenomen (de andere fracties stemden tegen) en is in de Verordening rioolheffing 2015 net als in voorgaande jaren (‘maar toen lag het niet op straat’, aldus de wethouder) een vrijstelling voor kerken opgenomen. ,,De heersende opvatting bij de meerderheid van de gemeenteraad is dat dit van de wet mag. Mijn vraag is of deze opvatting juist is”, vroeg Lanser in een recente brief aan de Vereniging Nederlandse Gemeenten. De VNG antwoordde dat de wetgeving geen vrijstellingen op dit vlak voorschrijft en dat zij verwacht dat de vrijstelling strijdig is met het gelijkheidsbeginsel. Verder lezen

‘Niet naar elkaar wijzen, maar samen optrekken om mensen met financiële problemen te helpen’

007 (Kopie)SLIEDRECHT – Stichting Welzijnswerk Sliedrecht startte twee jaar geleden het project ‘Hulp bij thuisadministratie’ op. ,,Het afgelopen jaar hebben we 43 hulpvragen gekregen tegenover 35 in 2013″, vertelt projectoördinator Marjan Bisschop-Roodbeen. ,,Ook binnen de kerken is het aantal financiële hulpvragen van gemeenteleden toegenomen”, haakt Rita Verboom in. Ze is lid van de Interkerkelijke Diaconale Commissie, die negen kerken vertegenwoordigt en de handen ineen heeft geslagen met de welzijnsstichting. ,,Overheid en kerken kunnen naar elkaar wijzen, maar je kan beter samen optrekken om de mensen in je dorp hulp te bieden.”

Verder lezen

Sliedrechtse kerken willen een volwaardige plaats in lokale Wmo-adviesraad

014 (Kopie)SLIEDRECHT – De Sliedrechtse kerken zijn door middel van de Interkerkelijke Diaconale Commissie (IDC) vertegenwoordigd in de lokale Wmo-adviesraad. ,,Echter, deze vertegenwoordiging heeft geen stemrecht, alleen een adviserende rol. Omdat de IDC een aanzienlijk deel van de Sliedrechtse bevolking vertegenwoordigt, wil zij ook stemrecht krijgen.” Verder lezen

Kerken sluiten aan bij welzijnsproject ‘Hulp bij Thuisadministratie’

welzijnswerk (Kopie)SLIEDRECHT – De Interkerkelijke Diaconale Commissie (IDC), waarin negen Sliedrechtse kerken zijn vertegenwoordigd, en Stichting Welzijnswerk Sliedrecht hebben besloten een samenwerking aan te gaan met betrekking tot het project ‘Hulp bij Thuisadministratie’.

Samen bieden ze ondersteuning aan mensen die hun administratie niet op orde hebben en/of financieel niet rond kunnen komen. De aangesloten kerken dragen financieel bij aan het project en zorgen voor twintig nieuwe vrijwilligers, die als coach cliënten gaan bijstaan. De uitvoering en organisatie ligt bij de welzijnsstichting. Maandag wordt in De Reling een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Verder lezen

Eenheid tussen kerken en christenen in Sliedrecht

WeekvanGebed (Kopie)SLIEDRECHT – Vrijdag 23 januari staan de Rooms-Katholieke H. Theresia van Avila parochie, de vrijzinnige geloofsgemeenschap Onze Roeping Getrouw, de Nederlands Gereformeerde Kerk en de Gereformeerde Kerk Sliedrecht stil bij de Week van Gebed voor de eenheid van kerken. Samen trekken ze deze avond van kerkgebouw naar kerkgebouw om te delen wat hen bindt, namelijk: het gebed tot God. Verder lezen