Tagarchief: gemeenteraad

Gemeente nodigt bewoners en bedrijven uit om mee te denken over Dijkvisie

038 (Kopie)SLIEDRECHT – ,,Het dorpse karakter van Sliedrecht wordt voor een belangrijk deel bepaald door het mooie, historische dijklint. Dit moet zoveel mogelijk behouden blijven”, aldus de gemeente, die bezig is met een Dijkvisie. ,,Daar betrekken we graag de mening van inwoners en bedrijven bij die op de dijk wonen en werken.” In juni worden drie avonden gehouden waarbij bewoners en bedrijven mee kunnen denken over de toekomst van de Sliedrechtse dijk. Lees verder Gemeente nodigt bewoners en bedrijven uit om mee te denken over Dijkvisie

Tennisvereniging SLTC wil een nieuwe, frisse start maken door aan te haken bij nieuw te bouwen Sporthal Benedenveer

Besprekingen met de exploiterende stichting en de gemeente lopen nog. B&W neemt na deze maand een definitief standpunt in en legt dat voor aan de gemeenteraad

001 (Kopie)SLIEDRECHT – Het bestuur van tennisvereniging SLTC is al geruime tijd in gesprek met de gemeente over een mogelijke verhuizing van de huidige accommodatie aan de Sportlaan naar de Benedenveer, waar een nieuwe sporthal gerealiseerd gaat worden. Het beheer en de exploitatie van deze hal, die, zo is de doelstelling, in de zomer van 2016 wordt opgeleverd, is in handen van de speciaal hiervoor opgerichte Stichting Sportaccommodatie Benedenveer (SSB). In een gezamenlijk schrijven laten SLTC en SSB weten dat beide baat hebben bij een verhuizing. Lees verder Tennisvereniging SLTC wil een nieuwe, frisse start maken door aan te haken bij nieuw te bouwen Sporthal Benedenveer

‘Alle seinen staan op groen voor de realisatie van een prachtige nieuwe sportaccommodatie’

Nieuwe ‘mijlpaal’ sporthal Benedenveer:  onderzoeksfase afgerond, na de zomer kan de bouw beginnen

accommodatiebenedenveer (Kopie)SLIEDRECHT – De gemeente meldt in een vandaag verstuurd persbericht dat alle seinen op groen staan voor de realisatie van een nieuwe sportaccommodatie aan de Benedenveer. ,,Afgelopen dinsdag heeft het college van Burgemeester en  Wethouders geconstateerd dat het project definitief haalbaar is. Vandaag zijn in sporthal De Stoep de nodige overeenkomsten getekend door de wethouders Len van Rekom en Hanny Visser-Schlieker namens de gemeente en Ad Riebergen en Gijs van der Leeden namens Stichting Sportaccommodatie Benedenveer (SSB). De onderzoeksfase is afgerond, de voorbereiding van de bouw kan beginnen.” Lees verder ‘Alle seinen staan op groen voor de realisatie van een prachtige nieuwe sportaccommodatie’

Opbouwen van wederkerige relatie met zustergemeente Orastië kost tijd

Kennisoverdracht werpt vruchten af, maar gaat hoofdzakelijk één kant op

Orastie 808 (Kopie)SLIEDRECHT – ‘Beter hengels dan vissen.’ Gemeenteraadslid Rien Visser refereerde tijdens een persbijeenkomst over het vierdaagse bezoek aan de Roemeense zustergemeente Orăştie aan de titel van de motie die twee jaar geleden werd aangenomen. Hierin werd het gemeentebestuur opgedragen er als subsidieverstrekker op toe te zien dat de stedenband meer behelst dan het brengen van goederen. ‘Geef ze geen vissen, maar leer ze te vissen.’ Die kennisoverdracht heeft, zo constateerde wethouder Hans Tanis met eigen ogen in Roemenië, aardig gestalte gekregen. Het bewerkstelligen van wederkerigheid is minder gemakkelijk. ,,We zijn meegegaan vanuit de gedachte dat we misschien goede ideeën konden opdoen. Hoewel het heel leerzaam was, moet je wel zo eerlijk zijn om te constateren dat er sprake is van een ander ontwikkelingsstadium.” Lees verder Opbouwen van wederkerige relatie met zustergemeente Orastië kost tijd

Motie om betwiste en onderzochte ouderbijdrage op te schorten bijna unaniem aangenomen

123 (Kopie)SLIEDRECHT – De aangekondigde motie van PRO Sliedrecht (zie ‘Gerelateerde berichten’) om de ouderbijdrage op te schorten die ouders van kinderen met psychiatrische problemen moeten betalen voor de behandeling van hun kinderen, is dinsdagavond tijdens de raadsvergadering aangenomen. Alleen de VVD stemde tegen. Fractievoorzitter Alexander Kieft zei dat tot het onderzoeksresultaat bekend is de wet dient te worden gerespecteerd. Hij doelde op het landelijk onderzoek naar de effecten van de ouderbijdrage Jeugdzorg GGZ dat momenteel in opdracht van staatssecretaris Van Rijn wordt uitgevoerd en waarvan de rapportage uiterlijk 1 juli afgerond dient te zijn.

PRO Sliedrecht vindt dat de ouderbijdrage opgeschort moet worden tot uit het onderzoek is gebleken wat de effecten zijn. Met uitzondering van de VVD waren de andere fracties het daarmee eens. Dat een meerderheid zou instemmen, was al duidelijk. Wim Blanken van PRO Sliedrecht gaf aan dat de motie tot stand is gekomen in samenwerking met het CDA en de SGP-ChristenUnie. Hij bracht ook naar voren dat dankzij het foutje dat de gemeente Zwijndrecht heeft ontdekt aangaande de mandatering (zie ook ‘Gerelateerde berichten’) de motie wellicht gemakkelijker kan worden uitgevoerd. Naast opschorting wordt het college opgedragen de ouderbijdrage niet te zijner tijd met terugwerkende kracht alsnog te innen. Mocht de situatie na besluitvorming van het kabinet ongewijzigd blijven dan dient het gemeentebestuur samen met de raad proactief te zoeken naar een ‘rechtmatige’ oplossing voor inwoners van Sliedrecht die door deze regeling worden geraakt.

Zorgen in gemeenteraad over ‘wildgroei’ verkeersborden en veiligheid kwetsbare inwoners

123 (Kopie)SLIEDRECHT – Sliedrecht begint volgens Alexander Kieft een beetje op ganzenbord te lijken. Dat zei hij dinsdagavond toen tijdens de oordeelsvormende gemeenteraadsvergadering (Kieft zit de VVD-fractie voor) de  routering gevaarlijke stoffen aan de orde kwam. ,,Wij maken ons zorgen over de borden die de route aangeven. Door de wildgroei aan verkeersborden wordt het straatbeeld er niet mooier op. Ik daag het college uit hierover na te denken.” Hij zei wel blij te zijn dat het gemeentebestuur het lek gaat dichten. ,,Ik verbaas me over het feit dat Sliedrecht altijd een witte vlek is geweest in de regio (CDA-burgerraadslid Joop de Vries haalde dit ook al aan, red.) en dat daar in het verleden zo lichtzinnig mee om is gegaan.” Hij vroeg de wethouder nog wel voor de zekerheid of er inderdaad nog geen routering is.

Lees verder Zorgen in gemeenteraad over ‘wildgroei’ verkeersborden en veiligheid kwetsbare inwoners

Reactie gemeente: ‘Verkeerstoename zorgt voor beperkte, nauwelijks waarneembare stijging geluidsniveau’

009 (Kopie)SLIEDRECHT – Een bewoonster van de Prinsenweer wier huis aan de Craijensteijn ligt, vertelde tijdens een recent interview met Sliedrecht Vandaag.nl dat ze zich zorgen maakt over de verkeerstoename op deze ontsluitingsweg (zie het artikel onder ‘Gerelateerde berichten’). ,,Er rijden al dagelijks 11.000 voertuigen langs onze tuin. Er mogen best geluidswerende maatregelen tegenover staan als de sporthal aan de Benedenveer wordt gebouwd”, liet ze onder meer optekenen. Ze had gelezen dat het nemen van geluidswerende maatregelen niet gewenst is. ,,Waarom wordt niet uitgelegd en ik vraag me ook af voor wie het niet wenselijk is. In mijn ogen is dit wél gewenst.” Gemeentevoorlichter Rico den Boer laat desgevraagd weten dat de toelichting en onderzoeken bij het bestemmingsplan voornamelijk zijn gericht op de situatie binnen het plangebied. ,,Dus niet op de Craijensteijn. De passages over de geluidswerende maatregelen zijn ook van toepassing op het plangebied. Er is wel gekeken naar de geluidssituatie in de Craijensteijn. Daarover valt te lezen dat de toename van het verkeer zorgt voor een beperkte en nauwelijks waarneembare stijging van het geluidsniveau. Als het geluidsniveau voor omwonenden een discussiepunt is en blijft kan dit wellicht onderdeel worden van de zienswijzen in de verdere procedure.” Lees verder Reactie gemeente: ‘Verkeerstoename zorgt voor beperkte, nauwelijks waarneembare stijging geluidsniveau’