Tagarchief: gemeentebestuur

College en winkeliers willen een impuls geven aan de Kerkbuurt

‘Aantrekkelijker winkelaanbod, deels toegankelijk voor auto’s, meer horeca, verfraaien leegstaande panden, bankjes, een weekmarkt en een rolbaan of roltrap’

092 (Kopie)SLIEDRECHT – ‘College komt met eerste plannen voor de Kerkbuurt.’ Deze kop staat boven een persbericht dat de gemeente Sliedrecht gisteravond heeft verstuurd. Tijdens de beeldvormende raadsvergadering die gisteravond plaatsvond presenteerde wethouder Len van Rekom de eerste plannen voor een impuls aan de Kerkbuurt. ,,Hij nam de gemeenteraad mee door het plan van aanpak waar de afgelopen maanden, samen met de winkeliers, hard aan is gewerkt. Inkrimping en verandering van het winkelbestand, meer horeca, betere autotoegankelijkheid, fietsen toestaan, meer gezelligheid en levendigheid, het verfraaien van leegstaande panden, een gedeeltelijke overkapping, een rolbaan/roltrap en de mogelijke komst van een weekmarkt kwamen aan de orde.”Aldus de gemeente. Verder lezen

Tennisvereniging SLTC wil een nieuwe, frisse start maken door aan te haken bij nieuw te bouwen Sporthal Benedenveer

Besprekingen met de exploiterende stichting en de gemeente lopen nog. B&W neemt na deze maand een definitief standpunt in en legt dat voor aan de gemeenteraad

001 (Kopie)SLIEDRECHT – Het bestuur van tennisvereniging SLTC is al geruime tijd in gesprek met de gemeente over een mogelijke verhuizing van de huidige accommodatie aan de Sportlaan naar de Benedenveer, waar een nieuwe sporthal gerealiseerd gaat worden. Het beheer en de exploitatie van deze hal, die, zo is de doelstelling, in de zomer van 2016 wordt opgeleverd, is in handen van de speciaal hiervoor opgerichte Stichting Sportaccommodatie Benedenveer (SSB). In een gezamenlijk schrijven laten SLTC en SSB weten dat beide baat hebben bij een verhuizing. Verder lezen

CDA-fractie stelt vragen over de gemeentelijke en regionale aanpak van laaggeletterdheid

ZuibrtaJU (Kopie)SLIEDRECHT – ‘Door middel van welke initiatieven probeert de gemeente actief te voorkomen dat mensen met een beperkte taalvaardigheid aan de kant komen te staan?’ ‘Met welke organisaties werkt Sliedrecht samen bij de aanpak van laaggeletterdheid?’ ‘Heeft de gemeente in beeld in hoeveel situaties laaggeletterdheid een probleem is of kan zijn voor het meedoen in de Sliedrechtse samenleving?’ ‘Hoe wil de gemeente Sliedrecht omgaan met de toekomstige taaleis in de bijstand om bijstandsgerechtigden indien nodig te stimuleren hun taalvaardigheid op peil te brengen?’ Deze en nog een paar andere schriftelijke vragen heeft de CDA-fractie vanmorgen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouders. Verder lezen

B&W stelt PRO Sliedrecht gerust over beschermd wonen: ‘Regio oefent voortdurend druk uit op staatssecretaris’

logo.www.sliedrecht.nl (Kopie)SLIEDRECHT – Naar aanleiding van een verontrustend artikel in De Volkskrant over beschermd wonen in de regio Dordrecht, getiteld: Mensen met pyschische problemen worden op straat gezet, heeft PRO Sliedrecht een week geleden een aantal schriftelijke vragen gesteld aan het gemeentebestuur (zie ‘Gerelateerde berichten’). De partij wilde van het college weten wat er precies aan de hand is (in De Volkskrant stond vermeld dat vanwege geldgebrek met ingang van 1 juli 140 van de 450 plaatsen moeten worden geschrapt in de regio Dordrecht), voor hoeveel inwoners van Sliedrecht deze problematiek speelt en  welke stappen B&W onderneemt om (ook in regionaal verband) de sluiting van deze plaatsen te voorkomen. In de beantwoording van het gemeentebestuur is te lezen dat de portefeuillehouders deze overschrijding niet op het bord van de twaalf betrokken gemeenten willen leggen. Ook schrijft het college dat in totaal 53 Sliedrechters een indicatie hebben voor beschermd wonen. Op de laatste vraag antwoordt B&W dat vanuit de regio voortdurend druk wordt uitgeoefend op staatssecretaris Van Rijn (van Volksgezondheid, red.). ,,We zullen hem eraan houden dat hij zijn toezegging dat het genoemde financiële gat in de komende meicirculaire wordt gerepareerd gestand doet.”

Verder lezen

‘Op één dag alles te weten komen over wonen in Sliedrecht’

logo.www.sliedrecht.nl (Kopie)SLIEDRECHT – ,,Zaterdag 26 september bruist de Sliedrechtse woonboulevard van de activiteiten voor jong en oud tijdens de allereerste Woondag.” Dat meldt de gemeente in een vandaag verstuurd persbericht. ,,Tijdens de Woondag worden alle partijen die met het thema Wonen te maken hebben samengebracht, zoals projectontwikkelaars, woningcorporaties, makelaars en hypotheekverstrekkers. Zo kunnen starters op de woningmarkt, senioren, mensen met verhuisplannen, maar ook andere geïnteresseerden op één dag alles te weten komen over wonen in Sliedrecht. Daarnaast worden voor iedereen leuke activiteiten gehouden, zoals muziek, attracties voor kinderen en het uitdelen van gratis friet. Ook maken bezoekers kans op waardecheques die besteed kunnen worden bij een geselecteerd aantal winkels op Woonboulevard Sliedrecht. Er wordt een route uitgezet langs verschillende themapleinen, zoals duurzaamheid, veiligheid, binnenhuisarchitectuur, starters, doorstromers en senioren.” Verder lezen

‘Toch al kwetsbare mensen worden extra belast met zorgen over huisvesting’

logoprosliedrecht (Kopie)SLIEDRECHT – Naar aanleiding van een vandaag in De Volkskrant gepubliceerd artikel over beschermd wonen heeft PRO Sliedrecht een aantal schiftelijke vragen gesteld aan het gemeentebestuur. Fractievoorzitter Timo Pauw: ,,De Volkskrant meldt dat – vanwege geldgebrek – in de regio Dordrecht (gesproken wordt over twaalf gemeenten) met ingang van 1 juli 140 van de 450 plaatsen voor beschermd wonen moeten worden geschrapt. Onze fractie is geschrokken van dit artikel want hierdoor worden toch al kwetsbare mensen nog eens extra belast met zorgen over hun verblijf en huisvesting. PRO Sliedrecht vindt het volstrekt onaanvaardbaar dat een dergelijke maatregel wordt genomen. Eigenlijk zelfs de overweging daarvan al. Van het college vernemen we graag wat er precies aan de hand is dat zulke rigoureuze maatregelen worden overwogen, voor hoeveel inwoners van Sliedrecht deze problematiek speelt en welke stappen het college onderneemt om (ook in regionaal verband) de sluiting van deze plaatsen te voorkomen?” De vragen dienen binnen vier werkdagen te worden beantwoord. Verder lezen

‘Alle seinen staan op groen voor de realisatie van een prachtige nieuwe sportaccommodatie’

Nieuwe ‘mijlpaal’ sporthal Benedenveer:  onderzoeksfase afgerond, na de zomer kan de bouw beginnen

accommodatiebenedenveer (Kopie)SLIEDRECHT – De gemeente meldt in een vandaag verstuurd persbericht dat alle seinen op groen staan voor de realisatie van een nieuwe sportaccommodatie aan de Benedenveer. ,,Afgelopen dinsdag heeft het college van Burgemeester en  Wethouders geconstateerd dat het project definitief haalbaar is. Vandaag zijn in sporthal De Stoep de nodige overeenkomsten getekend door de wethouders Len van Rekom en Hanny Visser-Schlieker namens de gemeente en Ad Riebergen en Gijs van der Leeden namens Stichting Sportaccommodatie Benedenveer (SSB). De onderzoeksfase is afgerond, de voorbereiding van de bouw kan beginnen.” Verder lezen